Hvorfor søker ikke sjiraffer skygge når sola steiker?


Det er flere dyr enn sjiraffer som ikke svetter, men sjiraffer har en egenskap som gjør at den kan oppholde seg lenger i sola enn mange: Sjiraffer regulerer kroppstemperaturen etter omgivelsene. Dessuten sørger sjiraffens langtrukne skikkelse for en totalt større hudoverflate for varmetap, og at sola som treffer kroppen ovenfra når en mindre flate. Flodhesters runde fasong, korte hals og store kroppsmasse, gjør at den må legge seg i elva for å holde kroppstemperaturen nede. Sjiraff-kalver, derimot, har kortere halser og kan bli dehydrert. Derfor søke de ofte ly i skyggen mens moren trasker rundt etter mat.


På denne dagen var det kjølig på savannen og kalven trenger ikke å gjemme seg noen steder.

På denne dagen var det kjølig på savannen og kalven trenger ikke å gjemme seg noen steder.

Sjiraffer spiser ofte skuddene på toppen av trærne. Her er de beste, mest friske bladene som inneholder mye fuktighet. Derfor trenger ikke sjiraffer å drikke like ofte som andre dyr.

På dette stedet er det ikke nødvendig med hekkesaks.

På dette stedet er det ikke nødvendig med hekkesaks.

Comment